متن کامل خبر


 
انتصاب دکتر پورطاهری به عنوان مشاور معاون آموزشی دانشگاه

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر مهدی پور طاهری به عنوان مشاور معاون آموزشی در امور ارتقاء کیفیت آموزشی دروس و عضو شورای آموزشی دانشگاه منصوب شد.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر مهدی پور طاهری به عنوان مشاور معاون آموزشی در امور ارتقاء کیفیت آموزشی دروس و عضو شورای آموزشی دانشگاه منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است : "بنا به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه و به استناد ردیف 5 بند ب ماده 12 آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به مدت دو سال به عنوان مشاور معاون آموزشی در امور ارتقاء کیفیت آموزشی دروس و عضو شورای آموزشی دانشگاه منصوب می شوید.
اميد است باتوکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردي دانشگاه، با تدبیر و هماهنگ با مدیران حوزه معاونت آموزشی برای توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده زیر نظر معاون آموزشی دانشگاه، موفق و مؤيد باشيد."
گفتنی است دکتر مهدی پورطاهری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم انسانی و دارای مدرک دکتری جغرافیای انسانی می باشد.

2 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1420