متن کامل خبر


 
گزارشي از دوره «راهبر بودن، تمرین راهبری: مدل هستی شناسی و پدیدار شناسی» ارائه شد

خلاصه خبر: در نشست بيست و چهارم ابان ماه شوراي دانشگاه مدير مركز مطالعات مديريت دانشگاه گزارشي از دوره: «راهبر بودن، تمرین راهبری: مدل هستی شناسی و پدیدار شناسی» را ارئه نمود.

 
در نشست بيست و چهارم ابان ماه شوراي دانشگاه مدير مركز مطالعات مديريت دانشگاه گزارشي از دوره: «راهبر بودن، تمرین راهبری: مدل هستی شناسی و پدیدار شناسی» را ارئه نمود.
دكتر شعبان الهي اظهار داشت: در اين كارگاه 9 روزه در خصوص راهبر بودن و تمرين راهبري مطالب تئوري و عملي متنوعي ارائه شد.
وي افزود: وقتي بحث راهبري مطرح مي شود مقصود يك فرد نيست، بلكه يك جمع است و در جمع همواره مشكلاتي وجود دارد و براي اينكه جمعي با هم همدل و همراه و همفكر باشند لازمه اش اين است كه نسبت به هم پيش قضاوت و داوري نداشته باشند و بحث سهيم شدن و يكي شدن در اين رابطه بسيار حائز اهميت است.
وي تاكيد كرد: در راهبري فضايي كه بايد ايجاد شود فضاي آينده است. مجموعه موثر در راهبري بايد در آينده بنشينند و بتواند وضع موجود را به آينده برسانند.
وي خاطر نشان كرد: با عدم روراستي و عدم پايبندي به حرف و قول هاي داده شده امكان راهبري جمعي از بين مي رود.
در ادامه اعضاي شورا به بحث و گفتگو و بيان سوالات خود در خصوص موضوع مطرح شده پرداختند.

2 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1078