متن کامل خبر


 
انتصاب دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده حقوق

خلاصه خبر: رییس دانشگاه با صدور احکامی، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده حقوق را منصوب کرد.

رییس دانشگاه با صدور احکامی، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده حقوق را منصوب کرد.
بر این اساس دکتر محمد جعفر حبیب زاده با رتبه علمی استاد، به عنوان دبیر و عضو شورای نظارت و دکتر سید درید موسوی با رتبه علمی استاد یار و دکتر طیبه صاحب با رتبه علمی استادیار، به عنوان اعضای شورای نظارت دانشکده حقوق، برای مدت دو سال منصوب شدند.
در بخشی از این احکام آمده است: "امید است با اتکال به خداوند متعال و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده و انجام وظایف تعیین شده موفق و مؤید باشید."

26 آبان 1395 / تعداد نمایش : 1203