متن کامل خبر


 
دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها منصوب شدند

خلاصه خبر: رییس دانشگاه با صدور احکامی، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها را منصوب کرد.

رییس دانشگاه با صدور احکامی، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها را منصوب کرد.
بر این اساس دکتر فریماه مخاطب، به عنوان دبیر و عضو شورای نظارت و دکتر بختیار استادی، دکتر سیدحسام الدین ذگردی و دکتر علی حسین زاده، به عنوان اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، برای مدت دو سال منصوب شدند.

26 آبان 1395 / تعداد نمایش : 1241