متن کامل خبر


 
انتصاب دبیر مدرسه و کنفرانس سیستم های دینامیکی و ارگودیک

خلاصه خبر: دکتر خسرو تاجبخش، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به ‌عنوان دبیر مدرسه و کنفرانس سیستم های دینامیکی و ارگودیک منصوب شد.

دکتر خسرو تاجبخش، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به ‌عنوان دبیر مدرسه و کنفرانس سیستم های دینامیکی و ارگودیک منصوب شد.
در حکم دکتر تاجبخش که به امضاء دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: " بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم ریاضی به ‌عنوان دبیر مدرسه و کنفرانس سیستم های دینامیکی و ارگودیک که در دو تاریخ بهمن ماه سال جاری و اردیبهشت ماه سال 97 برگزار می شود، منصوب می‌شوید."
گفتنی است پیش مدرسه سیستم های دینامیکی و ارگودیک با حضور اساتید و صاحبنظران داخلی و خارجی این حوزه، بهمن ماه سال جاری و مدرسه سیستم های دینامیکی و ارگودیک سال 97 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.
دکتر تاجبخش عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی می باشد.

26 آبان 1395 / تعداد نمایش : 1273