متن کامل خبر


 
انتصاب رئیس جدید بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه

خلاصه خبر: دکتر علی یساقی با حکم رئیس دانشگاه به عنوان رئیس بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه منصوب شد.

دکتر علی یساقی با حکم رئیس دانشگاه به عنوان رئیس بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" بنا به پیشنهاد رییس دانشکده علوم پایه و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به عنوان رئیس بخش زمین شناسی دانشکده مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه های ، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنین دکتر یساقی دانشیار دانشگده علوم پایه به موجب حکمی دیگر از سوی رئیس دانشگاه به مدت دو سال به عنوان سرپرست گروه زمین شناسی تکتونیک این دانشگده منصوب شد.

24 آبان 1395 / تعداد نمایش : 1294