متن کامل خبر


 
تمدید حکم سردبیری دکتر شعیری در مجله جستارهای زبانی

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه دکتر حمید رضا شعیری به مدت دو سال در سمت سردبیری دوماهنامه جستارهای زبانی ابقاء شد.

با حکم رئیس دانشگاه دکتر حمید رضا شعیری به مدت دو سال در سمت سردبیری دوماهنامه جستارهای زبانی ابقاء شد.
در این حکم آمده است: "بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و به استناد ماده 10 آئین نامه نحوه انتشار مجلات علمی- تخصصی دانشگاه ، به مدت دو سال سردبیری جنابعالی در دوماهنامه جستارهای زبانی تمدید می شود. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید."
گفتنی است دوماهنامه جستارهای زبانی به صاحب امتیازی دانشگاه تریت مدرس و با مدیر مسئولی دکتر عیسی متقی زاده در حوزة آموزش زبان، زبان‌شناسی، نشانه شناسی، معناشناسی، جامعه‌شناسی زبان، روان‌شناسی زبان، کاربرد‌شناسی زبان و... منتشر می شود.

24 آبان 1395 / تعداد نمایش : 1296