متن کامل خبر


 
دانشگاه تربیت مدرس برگزارکننده اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسلامی

خلاصه خبر: اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسلامی با هدف طراحی مدل جهانی بانکداری اسلامی 23 تا 25 بهمن ماه سالجاری در دانشگاه برگزار می شود.

اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسلامی با هدف طراحی مدل جهانی بانکداری اسلامی 23 تا 25 بهمن ماه سالجاری در دانشگاه برگزار می شود.
اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسلامی، قواعد ایجابی و سلبی تأمین مالی اسلامی با همکاری مؤسسه تأمین مالی اسلامی دانشگاه استراسبورگ فرانسه (IFS) ، مرکز بین المللی آموزش تأمین مالی اسلامی مالزی (INCEIF) و مرکز اقتصاد و تأمین مالی اسلامی دانشگاه دورهام انگلستان (DCIEF) 23 تا 25 بهمن ماه سالجاری در دانشگاه برگزار می گردد.
این گردهمایی با محورهای موضوعی شامل: الف)مفاهیم بنیادی و ارکان تأمین مالی اسلامی در دیدگاه کل نگر، ب)پیش درآمدی بر مدلسازی بانکداری اسلامی، پ)تنظیم گری و مقررات در تأمین مالی اسلامی، ت)جنبه های اقتصادی، قانونی و اخلاقی بانکداری و تأمین مالی اسلامی، ث)تجربیات و چالش های اجرایی بانکداری و تأمین مالی اسلامی در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه برگزار می شود.
علاقمندان می توانند برای مشاهده برنامه های این گردهمایی به نشانی: http://www.icibif.ir/fa مراجعه نمایند.

22 آبان 1395 / تعداد نمایش : 2398