متن کامل خبر


 
نشست مقدماتی گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسلامی برگزار شد

خلاصه خبر: نشست مقدماتی اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسلامی با حضور جمعی از صاحبنظران از دانشگاه ها و نهاد های ذیربط در سالن شورای دانشگاه برگزار شد.

نشست مقدماتی اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسلامی با حضور جمعی از صاحبنظران از دانشگاه ها و نهاد های ذیربط در سالن شورای دانشگاه برگزار شد.
نشست مقدماتی اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسلامی با هدف فراخوان همکاری علمی از اندیشمندان و با حضور صاحبنظرانی از دانشگاه های تربیت مدرس، تهران، الزهرا (س)، امام صادق (ع)، مفید قم, علامه طباطبایی، شهید بهشتی، شیراز و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اندیشکده حاکمیت و سیاستگذاری، شورای فقهی بانک مرکزی، چهارشنبه 20 آبانماه در سالن شورای دانشگاه تشکیل شد.
در این نشست در خصوص اهمیت وجود مدل نظری به عنوان پایه فکری مدل های اجرایی و راهکارهای عملیاتی بحث و تبادل نظر شد. حاضران در این جلسه، هدف غایی گردهمایی بانکداری و تأمین مالی اسلامی را مفاهمه بین صاحبنظران داخلی و خارجی برای تدوین یک مدل قابل دفاع در سطح جهانی برای بانکداری لسلامی برشمردند.
شرکت کنندگان در این نشست همچنین ایجاد این تعامل بین المللی را از جهت انتقال و گسترش دانش بانکداری و تأمین مالی اسلامی و پیوستن ایران به شبکه مراکز جهانی فعال در این حوزه، بسیار مثبت ارزیابی کردند.
گفتنی است اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسلامی با هدف طراحی مدل جهانی بانکداری اسلامی 23 تا 25 بهمن ماه سالجاری در دانشگاه برگزار می شود. دکتر ایرج توتونچیان دبیر علمی، دکتر غلامرضا مصباحی مقدم دبیر فقهی و دکتر پرستو محمدی عضو هیأت علمی دانشگاه دبیر اجرایی این گردهمایی می باشند. این نخستین بار است که همایشی در سطح بین المللی و با همکاری مؤسسات مطرح جهانی در حوزه بانکداری و تأمین مالی اسلامی در کشور برگزار می شود.

22 آبان 1395 / تعداد نمایش : 1185