متن کامل خبر


 
معاون پژوهشی و فناوری دانشکده علوم ریاضی ابقاء شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر موسی گل علیزاده به سمت سرپرستی معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم ریاضی ابقاء شد.

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر موسی گل علیزاده به سمت سرپرستی معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم ریاضی ابقاء شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" بنا به پیشنهاد رییس دانشکده علوم ریاضی و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به مدت شش ماه به سمت سرپرستی معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده مذکور ابقاء می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه‌های راهبردی دانشگاه، با تدبیر و مدیریت جهادی، در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت پژوهشی دانشکده علوم ریاضی بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده در زیر نظر رئیس دانشکده موفق و مؤید باشید.

27 مهر 1394 / تعداد نمایش : 2581