متن کامل خبر


 
تغيير نام دانشكده فني و مهندسي به دانشكده مهندسي مواد و معدن تصويب شد

خلاصه خبر: در نشست دهم آبان ماه شوراي دانشگاه ، تغيير نام دانشكده فني و مهندسي به دانشكده مهندسي مواد و معدن به تصويب رسید.

در نشست دهم آبان ماه شوراي دانشگاه ، تغيير نام دانشكده فني و مهندسي به دانشكده مهندسي مواد و معدن به تصويب رسید.
در اين نشست موضوع تغيير نام دانشكده فني و مهندسي از سوي رييس دانشگاه مطرح شد. دكتر احمدي اظهار داشت: با جدا شدن 5 دانشكده از بطن دانشكده فني و مهندسي،‌ اين دانشكده عملا با دو بخش مهندسي مواد و مهندسي معدن در حال فعاليت است و با توجه به نظر هيات امناي دانشگاه در خصوص توقف انشعاب و توسعه شانه اي دانشكده ها، موضوع تغيير نام دانشكده فني و مهندسي به دانشكده مهندسي مواد و معدن و يا مهندسي معدن و مواد در دستور كار قرار گرفت تا نام اين دانشكده با محتواي آن همخواني داشته و سبب بروز مشكل در سطح داخلي و بين المللي نشود.
وي افزود: با مقايسه نامگذاري هاي رايج در جهان و نيز دستاوردهاي 20 ساله دو بخش مهندسي مواد و مهندسي معدن از نظر كيفي و حجمي، نامگذاري اين دانشكده به نام مهندسي مواد و معدن پيشنهاد شد.
در ادامه رييس دانشكده فني و مهندسي و اعضاي شورا به بيان نظرات، انتقادات و پيشنهادهای خود پرداختند و پس از بحث و بررسي موضوع تغيير نام دانشكده فني و مهندسي به دانشكده مهندسي مواد و معدن با اكثريت آرا تصويب شد.

12 آبان 1395 / تعداد نمایش : 1745