متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه علوم گیاهی منصوب و مدیر گروه بیماری شناسی گیاهی در سمت خود ابقا شد.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه علوم گیاهی منصوب و مدیر گروه بیماری شناسی گیاهی در سمت خود ابقا شد.
بر اساس احکام صادره، دکتر فائزه قناتی با رتبه علمی دانشیار به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه علوم گیاهی دانشکده علوم زیستی منصوب و دکتر ناصر صفائی با رتبه علمی دانشیار به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی در سمت خود ابقاء شد.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر شاهرخ کاظم پور به خاطر تلاش و خدمات صادقانه در زمان تصدی مدیریت گروه علوم گیاهی دانشکده علوم زیستی تقدیر و تشكر كرد.

8 آبان 1395 / تعداد نمایش : 1679