متن کامل خبر


 
توديع و معارفه مدير دفتر ارزيابي و بهينه سازي عملكرد

خلاصه خبر: در نشست شوراي دانشگاه بيست و ششم مهر ماه، مديران جديد و پيشين دفتر نظارت و ارزيابي بهينه سازي عملكرد دانشگاه معرفي و تقدير شدند.

در نشست شوراي دانشگاه بيست و ششم مهر ماه، مديران جديد و پيشين دفتر نظارت و ارزيابي بهينه سازي عملكرد دانشگاه معرفي و تقدير شدند.
در اين نشست دكتر احمدي ضمن تقدير از دكتر حاتمي مدير پيشين دفتر ارزيابي و بهينه سازي عملكرد دانشگاه به خاطر كوشش و تلاش فزاينده اي كه در اين دفتر انجام دادند، به اهميت دفتر ارزيابي و بهينه سازي عملكرد دانشگاه اشاره كرد و گفت: اين دفتر در زمينه مشخص شدن ميزان توفيق و پيشرفت طرح راهبري دانشگاه نقش بسيار كليدي دارد. همچنين اقدامات ارزيابي دروني،‌ ارزيابي بيروني، ‌ارزيابي بين دانشكده ها و گروهها، ‌ارزيابي مديران، ‌پايش و سنجش تراز دانشگاه در سطح جهاني از ديگر ماموريت هاي دفتر ارزيابي و بهينه سازي عملكرد دانشگاه است كه نتايج آن در بخش هاي مديريتي دانشگاه مورد استفاده قرار مي گيرد و نقش اين دفتر در آينده دانشگاه بسيار موثر خواهد بود.
وي افزود: به دليل واگذاري مسئوليت سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی به دكتر جواد حاتمي، مسئوليت دفتر ارزيابي و بهينه سازي عملكرد دانشگاه به دكتر نسيم نهاوندي سپرده شد كه داراي تخصص مرتبط با بهينه سازي و ارزيابي سيستم هاي اجتماعي و اقتصادي هستند و در طراحي طرح راهبردي دانشگاه نيز نقش داشته اند.
در ادامه دكتر نهاوندي ضمن تشكر از حسن اعتماد رييس دانشگاه براي واگذاري اين مسئوليت به وي ابراز اميدواري كرد: به حول و قوه الهي و همكاري همه همكاران دانشگاهي، نقاط قوت و مهم در بخش هاي مختلف دانشگاه شناخته شوند و با بهبود عملكرد آنها بتوانيم عملكرد كل دانشگاه را بهبود بخشيم و دانشگاه را در جهت تحقق اهدافش ياري نماييم.
همچنين با شفاف سازي وضعيت در بخش هاي گوناگون دانشگاه كمك كنيم تا مديريت ها به درستي انجام و تصميمات صحيح به موقع اتخاذ شود.

28 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1824