متن کامل خبر


 
بازنگری برنامه درسی دوره های کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی و آموزش زبان روسی

خلاصه خبر: در نشست شوراي دانشگاه بيست و ششم مهرماه، برنامه های درسی بازنگری شده دوره های کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی و آموزش زبان روسی تصويب شد.

در نشست شوراي دانشگاه بيست و ششم مهرماه، برنامه های درسی بازنگری شده دوره های کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی و آموزش زبان روسی تصويب شد.
در اين نشست دكتر جلالي معاون آموزشي دانشگاه، گزارشي از برنامه های درسی بازنگری شده دوره های کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی و آموزش زبان روسی را ارائه كرد و بازنگري برنامه هاي درسي فوق با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

28 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1448