متن کامل خبر


 
مشاور و مسئول هماهنگی در امور هیأت امنا دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، احمد اسفندیاری به عنوان مشاور و مسئول هماهنگی در امور هیأت امنا منصوب شد.

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، احمد اسفندیاری به عنوان مشاور و مسئول هماهنگی در امور هیأت امنا منصوب شد.
در حکم دکتر احمدی آمده است: "نظر به اهمیت و جایگاه هیأت امنا در تصویب مقررات دانشگاهی و با عنایت به تجارب ارزنده جنابعالی، به عنوان مشاور و مسئول هماهنگی در امور هیأت امنا منصوب می شوید. اميد است با اتکال به پروردگار در انجام وظایف محوله موفق و مؤيد باشيد."
گفتنی است احمد اسفندیاری پیش از این به عنوان مدیر کل دفتر ریاست دانشگاه مشغول فعالیت بود.

26 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1279