متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه ایمنی شناسی منصوب و مدیران گروه حقوق کیفری و جرم شناسی و گروه قدرت در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه ایمنی شناسی منصوب و مدیران گروه حقوق کیفری و جرم شناسی و گروه قدرت در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر زهیر صراف با رتبه علمی استاد به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی منصوب و دکتر محمد فرجیها با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و دکتر محسن پارسا مقدم با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر هر یک برای مدت دو سال دیگر ابقاء شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر سید محمد مؤذنی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی تقدیر و تشكر كرد.

26 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1318