متن کامل خبر


 
طراحي و اجراي يادمان هاي معماري نور از سوي دانشجويان معماري دانشگاه

خلاصه خبر: آزمايشگاه فناوري هاي نوين دانشگاه تربيت مدرس با همكاري انجمن علمي معمار در قالب سلسله برنامه هاي كنسرسيوم بين المللي معماري نور اقدام به طراحي يادمان هاي معماري نور به مناسبت دهه كرامت خجسته ميلاد حضرت فاطمه معصومه (س) تا ميلاد امام رضا(ع) نمود.

آزمايشگاه فناوري هاي نوين دانشگاه تربيت مدرس با همكاري انجمن علمي معمار در قالب سلسله برنامه هاي كنسرسيوم بين المللي معماري نور اقدام به طراحي يادمان هاي معماري نور به مناسبت دهه كرامت خجسته ميلاد حضرت فاطمه معصومه (س) تا ميلاد امام رضا(ع) نمود.
بر این اساس پنج طرح از ميان طرح هاي پيشنهادي آزمايشگاه به شهرداري تهران، از سوي كميسيون تخصصي مربوطه طراحي شده و هم اكنون در بوستان ملت، بوستان دانشجو، خيابان سهروردي، خيابان صف و باغ سپهسالار به اجرا در آمده است.
اين طرح ها از ميان طرح هاي منتخب گروه مطالعاتي آزمايشگاه فناوري هاي نوين و بر مبناي فناوري هاي برتر و همچنين مبتني بر ارزش هاي اسلامي ايراني منطبق بر ويژگي هاي فرهنگ بومي بوده است. طرح هاي قبلي اجرا شده در سطح شهر تهران از سوي آزمايشگاه فناوري هاي نوين معماري، هم اكنون در بسياري از شهرهاي كشور در حال اجراست.
در نظر است آثار شاخص طراحي شده از سوي آزمايشگاه فناوري هاي نوين معماري دانشگاه تربيت مدرس، در سومين كنفرانس بين المللي نورپردازي ارائه و از طراحان و گروه طراحي تقدير گردد.

25 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1404