متن کامل خبر


 
بازدید هیات عالیرتبه آلمان از دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه خبر: هفته آینده هیأت عالیرتبه ای از بخش آموزش و تحقیقات جمهوری فدرال آلمان، به همراه روسا و معاونین دو موسسه پژوهشی تحقیقاتی بنیاد تحقیقات آلمان (DFG) و انجمن ماکس پلانک (MPG) پس از حضور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه تربیت مدرس بازدید می کنند.

هفته آینده هیأت عالیرتبه ای از بخش آموزش و تحقیقات جمهوری فدرال آلمان، به همراه روسا و معاونین دو موسسه پژوهشی تحقیقاتی بنیاد تحقیقات آلمان (DFG) و انجمن ماکس پلانک (MPG) پس از حضور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه تربیت مدرس بازدید می کنند.
دکتر ناصر خاجی رییس دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: این دو موسسه و هیأت همراه جزء موسسات و شخصیت های ممتاز بین  المللی در حوزه  های مختلف علوم می  باشند که چشم انداز روشنی جهت ارتقاء فعالیت  های علمی پژوهشی برای محققین و دانشجویان کشور به همراه خواهد داشت.
رییس دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه افزود: در این دیدار مقامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و روسای دانشگاه های برتر ایران به همراه معاونین و مدیران همکاری های علمی بین  المللی حضور خواهند داشت. همچنین، طبق هماهنگی  ها و پیگیری های انجام شده مقامات دو موسسه فوق در بازه حضور خود در ایران از دو دانشگاه، تربیت مدرس و تهران بازدید می کنند.
وی در پایان گفت: در نشست مشترک آتی که به سرپرستی ریاست دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود، اعضای شورای همکاری های علمی بین  المللی به همراه اعضای کارگروه تخصصی همکاری با انجمن ماکس پلانک نیز حضور خواهند داشت و نحوه همکاری¬های علمی تحقیقاتی طرفین بررسی می گردد.

14 مهر 1395 / تعداد نمایش : 2601