متن کامل خبر


 
پرداخت بودجه مصوب به مراکز پژوهشي، مشروط به ارائه برنامه تا پایان هر سال می‌باشد

خلاصه خبر: نشست شوراي مراكز پژوهشي، بيست و هفتم شهريور ماه با حضور روساي مراكز پژوهشي و اعضاي اين شورا برگزار شد.

نشست شوراي مراكز پژوهشي، بيست و هفتم شهريور ماه با حضور روساي مراكز پژوهشي و اعضاي اين شورا برگزار شد.
در ابتداي جلسه ،گزارش مختصری از عملکرد سال 94 و برنامه اجرایی سال 95 از سوي مدیران مراکز ارائه گردید.
در ادامه دکتر فتح‌الهی معاون پژوهشي دانشگاه بر لزوم وجود مدل مناسب همکاری با شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های خارجی تاکید کرد و گفت: فرآیند کار در این خصوص تا حدودی مشخص می‌باشد، اما مدل همکاری مشخص و کامل موجود نیست.
وي افزود: در برخی موارد که لازم است با یک شرکت همکاری کنیم، لازم است درخصوص بررسی تبعات مالی، مالیاتی و اقتصادی همه جوانب را در نظر بگیریم.
وي در ادامه موضوع همکاری با پارک‌های علم و فناوری و مراکز به ويژه مرکز رشد مدرس را مطرح کرد و گفت: تمامی همکاری‌های ذکر شده می‌بایست منطبق بر طرح تحول راهبردی دانشگاه باشد و مراکز می‌بایست شناسنامه مربوط به فرایندهای جدید را تهیه کنند.
دکتر فتح‌الهی به موضوع مشخص نبودن مدیریت بالاسری به منظور توسعه مراکز اشاره و تصريح كرد: برنامه ریزی مناسب در این خصوص در نهایت باعث ارتقاء و توسعه مراکز خواهد گردید.
دکتر سیفی نيز به لزوم هماهنگی مراکز فناوری اطلاعات و زبان و ادبیات فارسی با واحد روابط بین‌الملل اشاره کرد.
وي موضوع ثبت حقوقی اختراعات و تولید دانش را طرح نمود و اینکه می‌بایست در مبحث تجاری سازی مباحث حقوقی در نظر گرفته شود.
دکتر احمدی رييس دانشگاه بر لزوم ارسال صورتجلسه این شورا در حداقل زمان بعد از برگزاری جلسه و لزوم تشکیل به موقع شوراهای علمی مراکز و همینطور همکاری مراکز با دانشجویان تاکید کرد.
دکتر احمدی خاطر نشان كرد: پرداخت بودجه مصوب به مراکز مشروط به ارائه برنامه تا پایان هر سال می‌باشد. وي بر لزوم ارزیابی عملکرد مراکز براساس فرم‌های سال 94 تاکید کرد و اینکه نتیجه ارزیابی‌ها ممکن است به تشکیل مراکز جدید و پایان فعالیت مراکز قبل منتهی شود.
ریيس دانشگاه به موضوع همکاری با پارک علم و فناوری و استفاده از دانش حرفه‌ای پارک نیز اشاره نمود.

12 مهر 1395 / تعداد نمایش : 2180