متن کامل خبر


 
شیوه نامه دفاع از رساله دکتری بررسي شد

خلاصه خبر: نشست شوراي پژوهشي دانشگاه بيستم شهريور ماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد.

نشست شوراي پژوهشي دانشگاه بيستم شهريور ماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد.
در ابتداي اين نشست در ادامه بررسی های جلسه قبل در خصوص تصویب شیوه نامه دفاع از رساله دکتری، پس طرح مباحث مختلفی برای هر چه بهتر عملیاتی شدن این شیوه نامه، مقرر شد پس از کارشناسی موارد جمع بندی شده، ضمن اصلاح شیوه نامه در جلسه بعدی تصویب نهایی محقق شود.
همچنين پس از بحث و بررسي اعضاي شوراي پژوهشي، مقرر شد شیوه نامه نهایی، قبل از ابلاغ، مجددا برای بررسی نهایی به معاونان پژوهشی دانشکده ها ارسال شود.
در ادامه بخشنامه امتیاز تشویقی مقالات برای دانشجویانی که نمره مدیریت پژوهش را به طور کامل کسب نمی نمایند مطرح و مقرر شد؛ امتیاز تشویقی حاصل از مقاله ی مازاد بر مقاله ی مجوز دفاع و مقاله ی بند 5 فرم ارزیابی دفاع (مقصود مقاله سوم و چهارم است)، بتواند کسر نمره دانشجو در بخش ارزیابی مدیریت پژوهش را جبران نماید.
در ادامه دکتر زواران گزارش کمیته تامین منابع اطلاعاتی را ارائه نمود.
همچنين گزارش جلسه کمیته سیاست گذاری منابع علمی برای خرید پایگاه های 2017 در جلسه ارائه و پس از بحث و بررسی مصوب شد.
در اين نشست مقرر شد تمامی گروه های آموزشی دانشگاه باید تا آخر دی ماه بودجه های خرید منابع شان را مصرف کنند در غیر اینصورت کتابخانه طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه عمل خواهد نمود.
همچنين با حذف پایگاه اطلاعاتی مجلات فارسی (مگیران) از لیست خرید دانشگاه موافقت شد.

11 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1272