متن کامل خبر


 
اعلام برنامه کارگاه‌های طرح تحول راهبردی دانشگاه

خلاصه خبر: برنامه کارگاه‌های مدیریت برنامه، مدیریت تغییر طرح تحول راهبردی دانشگاه تا پايان سال اعلام شد.

برنامه کارگاه‌های مدیریت برنامه، مدیریت تغییر طرح تحول راهبردی دانشگاه تا پايان سال اعلام شد.
بر اساس اعلام مجري طرح تحول راهبردي دانشگاه ،كارگاه اول با موضوع تعريف مديريت تغيير و مديريت برنامه، تعاریف پروژه، بسته‌های موفقیت و مدیریت پروژه، اصول اولیه مدیریت تغییر، نحوه تقلیل ریسک درمدیریت تغییر و نحوه چیدمان حامیان تغییر برای اجرای بسته‌های موفقیت 15 شهریور ماه برگزار مي شود.
کارگاه دوم با عنوان اصول متدولوژی ادکار در تغییرات اجتماعی، چهار اهرم اصلی متدولوژی ادکار، اصول متدولوژی مدیریت پروژه برای شکستن فعالیت‌های پروژه، مستندسازی برنامه مسیر راه حامیان و مدیریت ذی‌نفعان در مدیریت برنامه؛ پنجم مهر ماه برگزار خواهد شد.
کارگاه سوم مختص هیئت رئیسه دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه و مدیران دفاتر مدیریت برنامه/مدیریت تغییر با موضوعات مدیریت تغییر و محرک تغییر برای تحقق اهداف طرح تحول راهبردی، استعاره سازمانی دانشگاه تربیت مدرس و مفهوم نوسازی استراتژیک در پیاده سازی طرح تحول راهبردی، 19 مهر ماه برگزار مي شود.
چهارمين کارگاه با محوریت روابط عمومی دانشگاه است كه با موضوع نحوه تهیه برنامه ارتباطی مدیریت تغییر، روش‌ها و مسیر‌های برنامه ارتباطی، مسئولیت اجرای یکپارچه برنامه ارتباطی و محدودیت‌های مدیریت پروژه، سوم آبان ماه برگزار مي شود.
هفدهم آبان ماه نيز کارگاه پنجم با مشارکت مدیران پروژه‌های اجرایی بسته‌های موفقیت با موضوعات مرور کامل استراتژی تغییر، مدیریت تغییردرسطح سازمانی دانشگاه، مدیریت تغییردرسطح فردی حامیان، ارزیابی پیشرفت ادکار درمراحل آگاهی، تمایل و دانش تغییر، تکمیل فرم‌های زمینه و بستر پروژه‌های تغییر توسط مدیران پروژه‌ها، فرآیند مدیریت پروژه و نحوه تخمین زمان و هزینه پروژه‌ها، مکانیزم‌های کاهش زمان پروژه‌ها و چرخه عمر پروژه‌ها برگزار خواهد شد.
کارگاه ششم با محوریت دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه با موضوع کفایت توانایی حامیان برای به نتیجه رساندن تغییر، تدوین برنامه آموزشی حامیان تغییر، نحوه اجرای آموزش‌ها، شروط وارد شدن به آموزش‌ها، نحوه تشکیل تیم‌های اجرایی پروژه‌ها براساس اصول مدیریت برنامه، تدوین نهایی شاخص‌های تحقق بسته‌های موفقیت و ارتباط آنها با شاخص‌های تعریف شده برای چهار اولویت طرح تحول راهبردی از سوي دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه اول آذر ماه برگزار مي شود.
کارگاه هفتم با موضوع نهایی کردن مستندات سه اهرم مدیریت تغییرشامل مسیر راه حامیان، برنامه ارتباطی و برنامه آموزشی، مکانیزم یکپارچه‌سازی فعالیت‌های مدیریت برنامه و مدیریت تغییر ؛ 15 آذر ماه ، کارگاه هشتم با موضوع بازنگری استراتژی تغییر در سطح سازمانی دانشگاه و نحوه تدوین برنامه بسته‌های موفقیت نیم سال دوم تحصیلی 95-96 و ترم کوتاه تابستان توسط مدیریت‌های برنامه/تغییر در معاونت‌ها، اندازه‌سازی گستره و محدوده بسته‌های موفقیت آتی؛ 29 آذر ماه ، کارگاه نهم با موضوع مفهوم مدیریت مقاومت در برابر تغییر ، نحوه تدوین برنامه مدیریت مقاومت به عنوان اهرم چهارم مدیریت تغییر و الگوهای مدیریت مقاومت؛ سيزدهم دی ماه و کارگاه دهم با موضوع تهیه مستندات مدیریت تغییر و مدیریت برنامه برای نیم سال تحصیلی دوم، نهایی کردن چهار اهرم مدیریت تغییر و فرم شناسنامه مدیریت برنامه بسته‌های موفقیت نیم سال دوم 95-96، بيست و هفتم دی ماه برگزار مي شود.
کارگاه یازدهم با حضور ریاست دانشگاه، هیئت رئیسه دانشگاه و مدیران پروژه‌های اجرایی بسته‌های موفقیت، با محوريت ارزیابی و تقویت پیشرفت برنامه تغییر، گوش دادن به بازخور‌های مدیران پروژه‌ها، تدوین علل ریشه‌ای مقاومت و اقدامات اصلاحی در جهت برنامه تقویت تغییر، برگشت‌ناپذیر شدن تغییرات و تحکیم تغییر يازدهم بهمن برگزار مي شود.
کارگاه دوازدهم با موضوع اهرم پنجم مدیریت تغییر تحت عنوان برنامه تربیت مربی و نيز مراسم فارغ‌التحصیلی شرکت‌کنندگان و اعطای گواهینامه ‌ها از سوي ریاست دانشگاه و هیئت رئیسه دانشگاه، 25 بهمن ماه برگزار مي شود.
گفتني است در هر یک از کارگاه‌ها تحویل شدنی‌هایی آموزش و تعیین می‌گردند که برای پیشرفت برنامه مدیریت تغییر/ مدیریت برنامه ضروری است.
تحویل شدنی‌های هر کارگاه تا جلسه بعدی کارگاه دنبال شده و در جلسه بعدی توسط دفاتر مدیریت برنامه/مدیریت تغییر هر معاونت ارائه می‌گردند.
هر گونه غیبت یا عدم مشارکت مدعوین منتج به ناکام ماندن یک قدم مهم در پیشرفت برنامه تغییر در حوزه تحت مسئولیت است.
شايان ذكر است طرح راهبردي، برنامه 5 ساله اجرايي و10 ساله افق فعاليت هاي كليدي دانشگاه را ترسيم مي كند. بر اساس اين طرح دانشگاه طي يك دوره 5 الي 10 ساله بايد به تراز دانشگاههاي برتر جهاني از نظر خروجي علم و فناوري برسد كه در طرح تحول راهبردي در بخش هاي پشتيباني، منابع پايدار اقتصادي، پژوهش ،‌آموزش و ... در 37 روال ديده شده است كه اين روال ها بايد در ساختار دانشگاه جاري شود. بدين منظور اين روال ها به صورت بسته هاي يك ترمي (‌18 هفته اي) از سوي مديريت اجرايي طرح راهبردي تعريف مي شود كه هر سال چند روال بايد در دانشگاه نهادينه شود.

7 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1350