متن کامل خبر


 
صعود تیم های کوهنوردی دانشگاه به ارفع کوه و بام ایران

خلاصه خبر: تیم های کوهنوردی دانشجویان دانشگاه به قله های مرتفع ارفع کوه به ارتفاع 2730 متر و دماوند به ارتفاع 5609 متر صعود کردند.

تیم های کوهنوردی دانشجویان دانشگاه به قله های مرتفع ارفع کوه به ارتفاع 2730 متر و دماوند به ارتفاع 5609 متر صعود کردند.
تیم کوهنوردی برادران دانشگاه متشکل از 12 کوهنورد هفدهم تا نوزدهم شهریورماه از طریق مسیر جبهه جنوبی به بام ایران ( قله دماوند) صعود و تیم کوهنوردی خواهران دانشگاه نیز با حضور 15 کوهنورد، ارفع کوه در البرز شرقی (یکی از قلل مرتفع سواد کوه مازندران) را طی روزهای 24 تا 26 شهریورماه فتح کردند.
گفتنی است این صعودها با همکاری مرکز تربیت بدنی و انجمن کوهنوردی دانشگاه اجرا شد.

صعود تیم های کوهنوردی دانشگاه

 

6 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1426