متن کامل خبر


 
انتخاب دو عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي به عنوان دانشمندان يك درصد برتر جهان

خلاصه خبر: دونفر از اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی در زمره یک درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند.

دونفر از اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی در زمره یک درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش و با استناد به داده های منتشر شده در پایگاه طلایه داران علم جهان(ESI) تامسون رویترز در ماه سپتامبر 2016، دکتر سعید مینایی، دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم و دکتر یعقوب فتحی پور، استاد گروه حشره شناسی کشاورزی، هر دو از دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در زمره یک درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند.
گفتنی است پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز بر اساس فعالیت علمی ده سال اخیر پژوهشگران، به ارائه فهرستی از دانشمندان و نخبگان علمی برتر جهان می پردازد و هر ماه یکبار، این اطلاعات به روزرسانی می شود.

انتخاب دو عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي

معیار انتخاب دانشمندان برتر، براساس تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آن ها می باشد و پژوهشگرانی که بر اساس مقالات چاپ شده ی خود بالاترین استناد را داشته باشند مرتب سازی و سپس یک درصد برتر در حوزه های مختلف علمی انتخاب و به عنوان دانشمندان برتر معرفی می شوند.

6 مهر 1395 / تعداد نمایش : 3365