متن کامل خبر


 
عضویت مدیر روابط عمومی دانشگاه در کمیته راهبری طرح تحول

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، محمد حسن نصرتی مدیر روابط عمومی، به عنوان عضو کمیته راهبری طرح تحول منصوب شد.

با حکم رییس دانشگاه، محمد حسن نصرتی مدیر روابط عمومی، به عنوان عضو کمیته راهبری طرح تحول منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: " نظر به تعهد و تجربه جنابعالی در امور اطلاع رسانی و روابط عمومی و با هدف اطلاع رسانی و ترویج طرح تحول راهبردی در دانشگاه، به عنوان عضو کمیته راهبری طرح تحول منصوب می شوید.
انتظار می رود با حضور در جلسات کمیته، نشست های عمومی طرح راهبردی و نیز کارگاه های آموزشی ذی ربط زمینه اطلاع رسانی و ترویج بیشتر طرح یاد شده را در دانشگاه فراهم نمایید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال در پیشبرد امور مربوط به طرح تحول راهبردی موفق و مؤید باشید."

6 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1288