متن کامل خبر


 
انتصاب سردبیر جدید دوفصلنامه دراسات فی العلوم الانسانیه

خلاصه خبر: با حكم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دكتر کبری روشنفکر دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه به عنوان سردبیر دو فصلنامه " دراسات فی العلوم الانسانیه" منصوب شد.

با حكم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دكتر کبری روشنفکر دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه به عنوان سردبیر دو فصلنامه " دراسات فی العلوم الانسانیه" منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: "بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و به استناد ماده 10 آیین نامه نحوه انتشار مجلات علمی تخصصی دانشگاه، به مدت دو سال به عنوان سردبیر دو فصلنامه "دراسات فی العلوم الانسانیه" منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید."
گفتنی است دو فصلنامه " دراسات فی العلوم الانسانیه" به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس و با مدیر مسئولی دکتر کاووس روحی از سال 1372 منتشر می شود.

6 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1220