متن کامل خبر


 
راه اندازی دوره دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

خلاصه خبر: در نشست بيست و نهم شهريور ماه شوراي دانشگاه، راه اندازی دوره دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی به تصويب رسيد.

در نشست بيست و نهم شهريور ماه شوراي دانشگاه، راه اندازی دوره دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی به تصويب رسيد.
در اين نشست دكتر مينايي مدیر دفتر گسترش، ارزیابی و بازنگری دانشگاه، پژوهش در مبانی نظری و کاربردی زمینه های مختلف سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی و آموزش نیروهای متخصص جهت تأمین نیاز های مراکز پژوهشی، آموزشی، خدماتی و عمرانی کشور را از جمله دلايل توجيهي اين رشته بيان كرد.
وي همچنين اظهار داشت: ارزیابی های زیست محیطی برای امور توسعه، توانایی مدیریت بهتر منابع آب، خاک و اراضی، مکان یابی استقرار طرح های توسعه با توجه به مسائل زیست محیطی و شناخت آستانه تحریک و ناپایداری محیط، مدیریت و برنامه ریزی حوضه های آبخیز در پشت سد ها، کنترل فرسایش، با توجه به آستانه تحول محیطی بیومها و جوامع گیاهی و مدیریت فضاهای مختلف جغرافیایی مثل فضاهای ساحلی رودخانه ای دریایی و دریاچه ای و مناطق کم آب و مناطق کوهستانی کشور از مهارت و توانمندی هاي فارغ التحصیلان این رشته مي باشد.
دكتر مينايي همچنين به وضعیت برنامه درسی رشته، سابقه رشته در دانشگاه تربيت مدرس و ساير دانشگاهها، طرح موضوع در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی، طرح موضوع در شورای آموزشی دانشگاه و جدول ترم بندي دروس اشاره نمود.
در ادامه پس از بحث و بررسي اعضاي حاضر در جلسه، موضوع راه اندازی دوره دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در دانشكده علوم انساني با اكثريت آرا به تصويب رسيد.
همچنين در پايان نشست گزارش بازنگري برنامه درسي دوره دكتري رشته آمار، ‌ارائه و با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

4 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1114