متن کامل خبر


 
برگزاری نشست تخصصی نقش مهندسی سیستم های سلامت در اعتلای خدمات پرستاری

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس با مشارکت سازمان نظام پرستاری، نشست تخصصی نقش مهندسی سیستم های سلامت در اعتلای خدمات پرستاری را روز سه شنبه بیست و یکم مهرماه جاری در سازمان نظام پرستاری برگزار می کند.

دانشگاه تربیت مدرس با مشارکت سازمان نظام پرستاری، نشست تخصصی نقش مهندسی سیستم های سلامت در اعتلای خدمات پرستاری را روز سه شنبه بیست و یکم مهرماه جاری در سازمان نظام پرستاری برگزار می کند.

نشست تخصصی نقش مهندسی سیستم های سلامت در اعتلای خدمات پرستاری با هدف آشنایی بیشتر سرپرستاران بیمارستان های شهر تهران با کاربرد مهندسی سیستم های سلامت در ایران و تاریخچه نقش آفرینی این رشته در بهبود عملکرد بخش سلامت و بحث و تبادل نظر و طرح دیدگاه ها پیرامون ملاحظات سیستمی پرستاران در بیمارستان های ایران، روز سه شنبه 21 مهرماه جاری از ساعت 13 تا 18:30 در سازمان نظام پرستاری برگزار می شود.

در این نشست تخصصی دکتر سپهری، دکتر استادی، دکتر خطیبی و دکتر سادات از اعضاء هیأت علمی دانشگاه در قالب میزگرد و کارگاه های آموزشی به ایراد سخنرانی می پردازند.

20 مهر 1394 / تعداد نمایش : 1248