متن کامل خبر


 
انتصاب اعضاء کمیته علمی همایش های ملی- بین المللی دانشگاه

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، اعضاء کمیته علمی همایش های ملی- بین المللی دانشگاه منصوب شدند.

با حکم رئیس دانشگاه، اعضاء کمیته علمی همایش های ملی- بین المللی دانشگاه منصوب شدند.
به موجب این احکام، دکتر کاظم ارزانی، دکتر حسین سیفی و دکتر ناصر خاجی به مدت دو سال به عنوان عضو کمیته علمی همایش های ملی- بین المللی دانشگاه منصوب شدند.
گفتنی است اعضاء کمیته علمی همایش های ملی- بین المللی دانشگاه به پیشنهاد معاون پژوهشی و فناوری دکتر فتح الهی و به استناد بند "ب" ماده 2 دستور العمل برگزرای همایش های علمی- پژوهشی دانشگاه منصوب شدند.

31 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1866