متن کامل خبر


 
دانشگاه تربیت مدرس دومین دانشگاه کشور در ثبت پایان‌نامه در سامانه ملی ثبت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

خلاصه خبر: بر اساس اطلاعات سامانه ملی ثبت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس پس از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بیشترین آمار در ثبت و تایید پایان‌نامه و رساله را در بین دانشگاه‌های کشور به خود اختصاص داده است.

بر اساس اطلاعات سامانه ملی ثبت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس پس از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بیشترین آمار در ثبت و تایید پایان‌نامه و رساله را در بین دانشگاه‌های کشور به خود اختصاص داده است.
در سال جاری بیش از 300 هزار پایان‌نامه و رساله در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها به ثبت رسیده است که بیشترین تعداد ثبت‌ها مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و پس از آن دانشگاه تربیت مدرس است.
بیشترین پایان‌نامه‌های ثبت شده در سامانه ثبت مربوط به گروه علوم انسانی با بیش از 137 هزار رکورد بوده و پس از آن به ترتیب گروه فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، هنر و علوم پزشکی قرار دارند.
در این میان، بیش از 281 هزار پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد و 20 هزار پایان‌نامه در مقطع دکتری بوده است که دانشجویان بیش از 620 موسسه اقدام به ثبت پایان‌نامه‌های خود در این سامانه می‌کنند.
در 6 ماه نخست سال جاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه پیام نور استان تهران و دانشگاه علامه طباطبایی، به ترتیب بیشترین آمار را در بین دانشگاه‌های کشور در ثبت و تایید پایان‌نامه به خود اختصاص داده‌اند.
در حال حاضر اطلاعات بیش از 391 هزار پایان‌نامه در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در دسترس کاربران قرار گرفته است.

29 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1774