متن کامل خبر


 
دانشکده حقوق میزبان نمایندگان سازمان جهانی مالکیت فکری

خلاصه خبر: دانشکده حقوق دانشگاه روز دوشنبه بیست و نهم شهریورماه میزبان نمایندگان سازمان جهانی مالکیت فکری و نمایندگان وزارت دادگستری در دانشگاه است.

دانشکده حقوق دانشگاه روز دوشنبه بیست و نهم شهریورماه میزبان نمایندگان سازمان جهانی مالکیت فکری و نمایندگان وزارت دادگستری در دانشگاه است.
جوزف بردلی از انگلستان و پوشندراری از هندوستان به عنوان نمایندگان سازمان جهانی مالکیت فکری و دکتر میرحسینی مشاور وزیر دادگستری به همراهی دو تن از مشاورین حقوقی وزارت دادگستری به منظور برگزاری دوره دکتری حقوق مالکیت فکری در دانشگاه تربیت مدرس روز دوشنبه 29 شهریورماه جاری از ساعت 10:30 تا 13 در دانشکده حقوق حضور دارند.

28 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1600