متن کامل خبر


 
مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه دکتر رضا غفارثمر به عنوان مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه منصوب شد.

دکتر غفارثمر

با حکم رئیس دانشگاه دکتر رضا غفارثمر به عنوان مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه منصوب شد.

در حکم انتصاب دکتر غفارثمر که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" بنا به پیشنهاد رییس دانشکده علوم انسانی و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه زبان انگلیسی دانشکده منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه اي جداگانه از دکتر غلامرضا کیانی، به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی سرپرست گروه زبان انگلیسی دانشکده مذکور تقدیر و تشكر كرد.

20 مهر 1394 / تعداد نمایش : 1360