متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه زبان فرانسه و مدیر گروه آبخیزداری دانشگاه منصوب شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه زبان فرانسه و مدیر گروه آبخیزداری دانشگاه منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر محمود رضا گشمردی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه زبان فرانسه در دانشکده علوم انسانی و دکتر حمید رضا مرادی رکابدار کلائی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه آبخیزداری در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، هر یک برای مدت دو سال، برگزیده شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر حمیدرضا شعیری مدیر پیشین گروه زبان فرانسه و دکتر سید حمیدرضا صادقی سرپرست پیشین گروه آبخیزداری به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

23 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1377