متن کامل خبر


 
اساسنامه مرکز مطالعات علوم و فناوری های بین رشته ای تصويب شد

خلاصه خبر: در نشست پانزدهم شهريور ماه شوراي دانشگاه، طرح ايجاد مرکز مطالعات علوم و فناوری های بین رشته ای و اساسنامه آن به تصويب اعضا رسيد.

در نشست پانزدهم شهريور ماه شوراي دانشگاه، طرح ايجاد مرکز مطالعات علوم و فناوری های بین رشته ای و اساسنامه آن به تصويب اعضا رسيد.
رييس دانشگاه در ابتدا به برخي از مشكلات ساختاري،‌ علمي و اجرايي در دانشكده فناوري هاي برتر و ضرورت تحول در اين دانشكده و تبديل آن به مركز مطالعات علوم بين رشته اي اشاره كرد.
وي ادامه داد: مركز مطالعات بين رشته اي تمامي برنامه هاي دانشگاه در خصوص رشته هاي بين رشته اي را برنامه ريزي، مديريت و پيگيري مي كند و هسته هاي بين رشته اي كه در اين مركز شكل مي گيرد پس از رشد و بلوغ لازم مي توانند در آينده تبديل به دانشكده اي مستقل شوند.
سپس دكتر حسينخاني به بيان توضيحاتي در خصوص اساسنامه و ساختار جديد دانشكده فناوري هاي برتر در قالب مركز علوم و فناوري بين رشته اي در راستاي استفاده از تمام توان دانشگاه و مديريت رشته هاي بين رشته اي پرداخت.
در ادامه اعضاي شورا به بيان نظرات و ديدگاههاي خود در خصوص اساسنامه و وظايف و اهداف مرکز مطالعات علوم و فناوری های بین رشته ای پرداختند و پس از بحث و بررسي اعضا، طرح تبديل و تغيير ماموريت دانشكده فناوري هاي برتر به مركز مطالعات علوم و فناوري هاي بين رشته اي و نيز اساسنامه اين مركز با اعمال برخي تغييرات با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

20 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1554