متن کامل خبر


 
دکتر اصلاحچی: دانشگاه خود را ملزم به اجرای بخشنامه های وزارتی می داند

خلاصه خبر: دکتر محمدرضا اصلاحچی معاون دانشجویی دانشگاه در گفتگویی به تشریح دلایل تجمع صنفی دانشجویان در روز های اخیر در دانشگاه پرداخت و گفت: تجمع صنفی دانشجویان در دانشگاه در اعتراض به اجرای بخشنامه شماره 9078/1/130 مورخ 15/5/1390 صندوق رفاه دانشجویان می باشد. ابتدا باید بگویم که در این بخشنامه تعریف سنوات غیر مجاز به معاونین دانشجویی مشخص شده که برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سنوات غیر مجاز ترم پنجم و برای دانشجویان مقطع دکتری ترم نهم می باشد. همچنین صندوق رفاه دانشجویان هر ساله تعرفه های اجاره خوابگاه و تغذیه دانشجویان در سنوات غیر مجاز را بمنظور ایجاد وحدت رویه طی بخشنامه هایی به دانشگاه ها ابلاغ می نماید.

دکتر محمدرضا اصلاحچی معاون دانشجویی دانشگاه در گفتگویی به تشریح دلایل تجمع صنفی دانشجویان در روز های اخیر در دانشگاه پرداخت و گفت: تجمع صنفی دانشجویان در دانشگاه در اعتراض به اجرای بخشنامه شماره 9078/1/130 مورخ 15/5/1390 صندوق رفاه دانشجویان می باشد. ابتدا باید بگویم که در این بخشنامه تعریف سنوات غیر مجاز به معاونین دانشجویی مشخص شده که برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سنوات غیر مجاز ترم پنجم و برای دانشجویان مقطع دکتری ترم نهم می باشد. همچنین صندوق رفاه دانشجویان هر ساله تعرفه های اجاره خوابگاه و تغذیه دانشجویان در سنوات غیر مجاز را بمنظور ایجاد وحدت رویه طی بخشنامه هایی به دانشگاه ها ابلاغ می نماید.
وی افزود: این روند از سال 1390 تا کنون اجرا شده است. به خاطر دارم در سال 1390 با مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، برای رفاه حال دانشجویان قیمت غذا بر اساس ابلاغیه صندوق تغییر پیدا نکرد، اما دانشگاه از سوی نهاد مسئول مورد مواخذه قرار گرفت. فلذا برای رعایت ضوابط، قیمت غذا بر اساس قیمت مصوب وزارتی اجرا شد.
دکتر اصلاحچی با بیان این نکته که دانشگاه خود را ملزم به اجرای بخشنامه های وزارتی می داند، ادامه داد: هم اکنون دانشجویان به اختلاف قیمت بین سنوات مجاز و غیر مجاز معترضند و مدعی اند که این افزایش سنوات در اختیار آنها نیست. دانشگاه خود را ملزم به اجرای بخشنامه های وزارتی می داند؛ هر چند من اغلب شنیده ام که دانشگاه هایی این ضوابط را نادیده گرفتند و من احساس می کنم در صورت صحت این موضوع دانشجویان به درستی ما را برای تحقق خواسته های خود با آن دانشگاه ها مقایسه می کنند.
معاون دانشجویی دانشگاه اظهار داشت: من فکر می کنم واقعا می بایست یک سیستم ارزیابی دقیق؛ عوامل تاثیرگذار در افزایش مدت تحصیل دانشجویان را بررسی نماید و در صورتی که کوتاهی متوجه دانشجو نباشد، دانشجو بتواند از خدمات رفاهی و آموزشی همانند دوره های مجاز بهره مند شوند. این موضوع با توجه به بخشنامه اخیر صندوق رفاه دانشجویان که در هیات امنای صندوق رفاه مورد تصویب قرار گرفته است (که در آن مساعدت هایی در خصوص مطالبات صنفی بیان گردیده است) قابل اجرا می باشد. به عبارت دیگر دانشگاهها می توانند با مساعدت صندوق رفاه برای دانشجویان مذکور با توجه به دلایل آن در سیستم صندوق رفاه سنوات مجاز تعریف نمایند، معتقدم با این فرایند مطالبات صنفی دانشجویان که به دنبال آن هستند محقق خواهد شد. البته تا زمان مشخص شدن این فرایند دانشجویان نیز می توانند پرداخت هزینه های ترم پنجم برای مقطع ارشد و ترم نهم برای مقطع دکتری را به تأخیر اندازند. در خصوص تغذیه نیز می توانند با تایید صندوق نرخ غذای سنوات پنجم و نهم بر اساس فرآیند مذکور بصورت عادی محاسبه نمود.
دکتر اصلاحچی در پایان تأکید کرد: در مورد اینکه آیا دانشگاه حتی اگر تمام دانشجویان ترم 5 و 9 برای استفاده از این فرآیند مجاز شناخته شوند دچار مشکلی خواهد شد یا نه؟ باید بگویم تاکنون به تمام دانشجویان روزانه ترم 5 خوابگاه داده شده و کل مبلغ دریافتی آن به صورت کامل به حساب صندوق رفاه واریز شده است؛ هر چند اجرای آن هزینه های اجاره خوابگاههای اضافی را به دانشگاه تحمیل می نماید و مهم تر از آن ظرفیت خوابگاههای دانشگاه را برای ارائه خدمات به دانشجویان ورودی جدید، محدود می سازد.

17 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 2399