متن کامل خبر


 
جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه سلمان فارسی کازرون

خلاصه خبر: دانشگاه سلمان فارسی کازرون به صورت پیمانی،طرح سربازی ویا انتقال اساتید، اعضای هیأت علمی جذب می کند.

دانشگاه سلمان فارسی کازرون به صورت پیمانی،طرح سربازی ویا انتقال اساتید، اعضای هیأت علمی جذب می کند.
دانشگاه سلمان فارسی کازرون به منظور تکمیل کادر هیأت علمی خود به صورت پیمانی، طرح سربازی و یا انتقال اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه ها، در رشته های مورد نیاز این دانشگاه از طریق فراخوان سامانه جذب نور رضوی از متقاضیان استقبال می کند.
علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وضعیت عمومی دانشگاه و رشته های مورد نیاز به آدرس اینترنتی http://www.kazerounsfu.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن حوزه معاونت آموزشی 42212305-071 تماس برقرار نمایند.

17 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1868