متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه فیزیولوژی منصوب و مدیر گروه انیمیشن و سینما در سمت خود ابقا شد.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه فیزیولوژی منصوب و مدیر گروه انیمیشن و سینما در سمت خود ابقا شد.
بر اساس احکام صادره، دکتر سید جواد میر نجفی زاده با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی منصوب و دکتر امیر حسن ندائی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه انیمیشن و سینمای دانشکده هنر و معماری ابقاء شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید".
 همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر محمد جوان به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی تقدیر و تشكر كرد.

16 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1829