متن کامل خبر


 
راه اندازی دوره دکتری رشته علوم سلولی کاربردی در دانشکده علوم پزشکی

خلاصه خبر: در نشست اخیر شورای دانشگاه راه اندازی دوره دکتری رشته علوم سلولی کاربردی در دانشکده علوم پزشکی به تصویب رسید.

در نشست اخیر شورای دانشگاه راه اندازی دوره دکتری رشته علوم سلولی کاربردی در دانشکده علوم پزشکی به تصویب رسید.

دانشگاه تربیت مدرس

در این نشست موضوع راه اندازی دوره دکتری رشته علوم سلولی کاربردی در دانشکده علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر مینایی مدیر دفتر برنامه ريزي، گسترش و بازنگري در این نشست طی سخنانی به دلایل توجیهی این رشته اشاره کرد و گفت: دانش آموختگان این رشته در جامعه جهت کاربردی کردن این علم مورد نیاز هستند و دانش آموختگان مقطع دکتری علوم سلولی مولکولی متخصصان کارآمدی برای مراکز پژوهشی و تحقیقاتی خواهند بود و این رشته می تواند به سایر گروههای پزشکی نیز خدمات تخصصی ارائه دهد.
وی در ادامه به سابقه رشته در کشور و دروس اجباری و اختیاری،جدول ترم بندی دروس و امکانات گروه اشاره کرد.
در ادامه موضوع راه اندازی دوره دکتری رشته علوم سلولی کاربردی در دانشکده علوم پزشکی از سوی اعضای شورا به تصویب رسید.

20 مهر 1394 / تعداد نمایش : 1236