متن کامل خبر


 
معاون پژوهشی و اجرایی مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر مهدی مرتضوی به عنوان معاون پژوهشی و اجرایی مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه منصوب شد.

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر مهدی مرتضوی به عنوان معاون پژوهشی و اجرایی مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" بنا به پیشنهاد رییس مرکز مطالعات مدیریت و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به عنوان معاون پژوهشی و اجرایی مرکز مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی مرکز و دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی، در گسترش حوزه همکاری های تحقیقاتی و تعمیق فعالیت های پژوهشی و کاربردی و جذب امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و بهینه سازی نظام اداری و مالی مرکز بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده زیر نظر رئیس مرکز موفق و مؤید باشید."

9 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1494