متن کامل خبر


 
عضویت اساتید دانشگاه در کارگروه آزمون استاندارد تعیین سطح زبان فارسی

خلاصه خبر: از سوی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل ، دکتر زهرا عباسی و دکتر حسن ذوالفقاری به عنوان عضو کارگروه آزمون استاندارد تعیین سطح زبان فارسی، کرسی های زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور منصوب شدند.

از سوی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل ، دکتر زهرا عباسی و دکتر حسن ذوالفقاری به عنوان عضو کارگروه آزمون استاندارد تعیین سطح زبان فارسی، کرسی های زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور منصوب شدند.
با حکم دکتر حسین سالار آملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای اجرای ماده 4 آئین نامه شورای علمی و برنامه ریزی گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی و اعزام مدرس به دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور، دکتر زهرا عباسی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و دکتر حسن ذوالفقاری عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی، به عنوان عضو کارگروه آزمون استاندارد تعیین سطح زبان فارسی، کرسی های زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور منصوب شدند.

8 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1760