متن کامل خبر


 
راه اندازی دوره کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیگز

خلاصه خبر: در نشست چهارم مرداد ماه شوراي دانشگاه، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیگز به تصويب رسيد.

در نشست چهارم مرداد ماه شوراي دانشگاه، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیگز به تصويب رسيد.
در اين نشست راه اندازی دوره کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیگز در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با رعایت شرایط کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد پس از راه اندازی نسبت به بازنگری و اصلاح برخی عناوین در چارچوب مقررات کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی دانشگاه اقدام شود.
در ادامه برنامه درسی بازنگری شده دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی مکانیک طراحی کاربردی با اکثریت آراء به تصویب رسید.
همچنين برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد مهندسی احتراق و راه اندازی آن در دانشکده مهندسی مکانیک با رعایت شرایط کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی با اکثریت آراء تصويب شد.
در ادامه نشست درباره تبدیل دانشکده فناوری برتر به مرکز مطالعات علوم و فناوری های بین رشته ای بحث و تبادل نظر شد .
ریيس دانشگاه در اين باره اظهار داشت: به منظور سازماندهی مؤثر حوزه های بین رشته ای در سطح همه دانشکده ها و هم افزایی توانمندی های موجود برای گسترش آموزش،‌ پژوهش و فناوری و پشتیبانی ویژه و همه جانبه محققین برجسته برای ارتقاء سریع، تراز دانشگاه در حوزه های علمی و فناورانه راهبردی و حمایت از برنامه توسعه تکنولوژی در حوزه بین رشته ای با هماهنگی و مطالعات صورت گرفته از سوي دکتر حسینخانی رئیس دانشکده فناوری برتر به این جمع بندی رسیدیم که هدایت و برنامه ریزی فعالیت های نوین بین رشته ای دانشگاه در مرکز فوق تجمیع گردد.
در ادامه اعضاي شورا در اين خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند و معايب و مزاياي آن را مورد بررسي قرار دادند.
پس از بحث و بررسي اعضاي شورا، رييس دانشگاه اظهار داشت: اين موضوع احتياج به بحث و بررسي بيشتري دارد و در حال حاضر نیاز به فهم مشترک داریم. نسخه اصلاح شده اساسنامه خدمت اعضاي شورا ارسال خواهد شد و ادامه بحث در جلسه بعدی انجام می شود.

3 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1221