متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه پژوهش و تاریخ هنر منصوب و مدیر گروه حقوق خصوصی در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه پژوهش و تاریخ هنر منصوب و مدیر گروه حقوق خصوصی در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر حسنعلی پورمند زاده با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه پژوهش و تاریخ هنر دانشکده هنر و معماری منصوب و دکتر ابراهیم عزیزی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق ابقاء شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر اصغر فهیمی فر به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه پژوهش و تاریخ هنر تقدیر و تشكر كرد.

3 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1759