متن کامل خبر


 
عضویت شانزده تن از اساتید در هیأت ممیزه دانشگاه

خلاصه خبر: از سوی وزیر علوم، شانزده عضو هیأت علمی برای مدت دو سال به عضویت هیأت ممیزه دانشگاه منصوب شدند.

با حکم دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد علی سحری استاد رشته تکنولوژی غذایی، دکتر محمدرضا پورجعفر استاد رشته معماری و برنامه ریزی شهری، دکتر محمود مهر محمدی استاد رشته آموزش و پرورش، دکتر محمدرضا حافظ نیا استاد رشته جغرافیای سیاسی، دکتر منصوره موحدین استاد رشته علوم تشریح، دکتر محمد کاظم مروج فرشی استاد رشته الکترونیک، دکتر مهدی معرفت استاد رشته مهندسی مکانیک، دکتر علی ایرانمنش استاد رشته ریاضی، دکتر عادل آذر استاد رشته مدیریت، دکتر علی اکبر آقا کوچک استاد رشته مهندسی سازه های دریایی، دکتر سامان حسینخانی استاد رشته بیوشیمی، دکتر مهرداد کوکبی استاد رشته مهندسی پلیمر، دکتر یدالله یمینی استاد رشته شیمی، دکتر احسان طاهری نساج دانشیار رشته مهندسی مواد-سرامیک، دکتر ربیع بهروز اشکیکی دانشیار رشته مهندسی فرآیند و دکتر حمید رحیمیان مشهدی استاد رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی به عضویت هیأت ممیزه دانشگاه منصوب شد.
گفتنی است احکام نامبردگان با استناد به بندهای 3 و 5 ماده 5 مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیأت ممیزه مؤسسه برای مدت دو سال صادر گردیده است.

3 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 2944