متن کامل خبر


 
ابقاء معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی در سمت معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی ابقاء شد.

با حکم رییس دانشگاه، دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی در سمت معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی ابقاء شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" بنا به پیشنهاد رییس دانشکده مهندسی شیمی و نظر به تعهد و شایستگی سرکارعالی، به عنوان معاون پژوهشی دانشکده مذکور ابقاء می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشکده و دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی، در گسترش حوزه همکاری های تحقیقاتی و تعمیق فعالیت های پژوهشی و کاربردی دانشکده بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده در زیر نظر رئیس دانشکده، موفق و مؤید باشید."

3 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1502