متن کامل خبر


 
دسترسی دانشگاه تربیت مدرس به معتبرترین پایگاه‌های اطلاعاتی علمی و مجلات الکترونیکی بین‌المللی

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس امکان دسترسی به معتبرترین پایگاه های اطلاعاتی علمی و مجلات الکترونیکی بین المللی و داخلی را فراهم کرده است.

دانشگاه تربیت مدرس با صرف هزینه 50 میلیارد ریالی، امکان دسترسی به معتبرترین پایگاه های اطلاعاتی علمی و مجلات الکترونیکی بین المللی و داخلی را برای تأمین منابع علمی به روز مورد نیاز دانشجویان و اعضاء هیأت علمی فراهم کرده است.
بر این اساس دانشگاه تربیت مدرس دسترسی به بیش از 13هزار عنوان مجله الکترونیکی، 55 هزار عنوان کتاب الکترونیکی و بیش از 2 میلیون پایان نامه الکترونیکی از طریق پایگاههای اطلاعاتی علمی معتبر نظیر Scopus ، ScienceDirect، SCIENCE magazine، Springer Link، ... را برای استفاده دانشجویان ، اساتید و محققان فراهم کرد.
علاقمندان برای استفاده از پایگاه های مذکور باید به پورتال کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند. پوشش موضوعی و راهنمای استفاده از آن در پورتال دانشگاه منتشر شده است.

3 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 2612