متن کامل خبر


 
چهل و هفتمين نشست هيات امنای دانشگاه برگزار شد

خلاصه خبر: چهل و هفتمين نشست هيات امنای دانشگاه، پنجم مهر ماه با حضور اعضای هيات امنای دانشگاه در محل دفتر وزراتی تشكيل شد.

چهل و هفتمين نشست هيات امناي دانشگاه، پنجم مهر ماه با حضور اعضاي هيات امناي دانشگاه در محل دفتر وزراتي تشكيل شد.

در اين نشست اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1393 دانشگاه و بودجه تفصیلی سال 1394 دانشگاه تصویب شد.
همچنين انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی به سمت های مدیریتی ستاره دار مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت طبق آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، تعیین کسر واحد موظف پستهای ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیات امنا با رعایت مقررات آیین نامه استخدامی هیات امنا، اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی در چارچوب آیین نامه فرصت مطالعاتی، تبدیل وضعیت اعضای غیر هیات علمی پیمانی دانشگاه به رسمی آزمایشی و اعضای غیر هیات علمی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تصویب اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس دانشگاه در سقف مصوب، اعمال افزایش ضریب سالیانه حقوق اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی بر اساس ضرایب تعیین شده از سوی هیات محترم وزیران، تمدید شش ماهه اول ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیات علمی، درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی حداکثر تاسقف یک سال، درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر ماموریت آموزشی اعضای غیر هیات علمی حداکثر تاسقف یک سال، درخواست مرخصی بدون حقوق (غیر ماموریت آموزشی) اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی رسمی آزمایشی تاسقف سه سال، تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال ششم اعضای هیات علمی با رعایت مفاد 13و 15 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، فروش لوازم مستعمل و اسقاطی و واریز درآمد حاصله از آن به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه و فروش خودروهای فرسوده و اسقاطی با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی به عنوان اختیارات تفویض شده به هیات رئیسه دانشگاه تصويب شد.

نشست هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس

در ادامه بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر سه سال تا سقف پنج سال اعضای هیات علمی رسمی قطعی با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی هیات علمی، تمدید مدت خدمت پیمانی یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال هفتم اعضای هیات علمی، تعویق بازنشستگی اعضای هیات علمی در مرتبه دانشیاری و استادی با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی هیات علمی، بازنشستگی پیش از موعد اعضای هیات علمی جانباز و دارای بیماریهای خاص با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی هیات علمی، جابجایی مانده سنواتی اعتبارات هزینه ای و درآمدهای اختصاصی به حساب تملک دارایی های سرمایه ای جهت تکمیل پروژه های دارای حداقل 75درصد پیشرفت فیزیکی و بررسی درخواست شش ماهه دوم ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیات علمی رسمی قطعی با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی هیات علمی به عنوان اختیارات تفویض شده به کمیسیون دائمی هیات امنا مورد تصويب قرار گرفت.

نشست هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس

تصویب مقررات پردیس دانشگاهی، تصویب آیین نامه جذب اعضای هیأت علمی غیرتمام وقت مقیم خارج از کشور، اخذ مجوز مأموریت خدمتی اعضای هیأت علمی پیمانی با سه سال سابقه خدمت، تصویب تسری ماده 71 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی نسبت به اعضای هیأت علمی قراردادی برای استفاده از تسهیلات پژوهشی و شرکت در کنفرانس های علمی، تصویب اعطای مهلت یک ساله برای تبدیل وضعیت دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه، تصویب و تایید مصوبه هیات ممیزه دانشگاه در خصوص حداقل امتیازهای لازم برای تبدیل وضعیت عضو پیمانی به رسمی آزمایشی، و تصویب برقراری فوق العاده بهره وری اعضای غیر هیات علمی از محل صرفه جویی از ديگر مصوبات چهل و هفتمين نشست هيات امناي دانشگاه بود.
در پایان دکتر امیر البدوی مجري پروژه طرح راهبردی دانشگاه آخرین یافته های برنامه سند راهبردی دانشگاه را گزارش کرد که مورد توجه قرار گرفت و از تلاش وی تشکر و قدردانی شد.

15 مهر 1394 / تعداد نمایش : 1358