متن کامل خبر


 
هشدار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام درباره استفاده بدون مجوز از لوگو و آرم ISC

خلاصه خبر: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در خصوص هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانوني از لوگو و آرم پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)هشدار داد.

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در خصوص هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانوني از لوگو و آرم پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)هشدار داد.
اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، اعلام كرد: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانوني از لوگو و آرم پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) عملي مجرمانه تلقي گرديده و پيگرد قانوني دارد.
لازم به ذکر است نشریات و همایش ها برای ثبت نام مجله و همایش خود باید از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) مجوز لازم را دریافت کنند.
برای ثبت همایش ها کاربران باید به سامانه گردهمایی ها و همایش‌های ملی و بین المللی ایران به آدرس الکترونیکی http://conf.isc.gov.ir مراجعه نموده و پس از اخذ مجوز از آرم و لوگوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) استفاده نمایند.
برای ثبت و نمایه سازی مجلات نیز، کاربران باید به سامانه بارگذاري سريع اطلاعات مجلات به آدرس الکترونیکیhttp://xml.isc.gov.ir/Home.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 مراجعه نمایند

30 تیر 1395 / تعداد نمایش : 2069