متن کامل خبر


 
انتصاب اعضای هیأت تحریریه مجله پژوهش‌های مدیریت در ایران

خلاصه خبر:

طی حکمی از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ، دکتر عادل آذر، دکتر علی اصغر فانی، دکتر سید حمید خداداد حسینی، دکتر کرد نائیج و دکتر اصغر مشبکی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر بهروز دری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر رضا راعی، دکتر بابک سهرابی، دکتر احمد جعفرنژاد و دکتر محمدرضا مهرگان از اعضاء هيأت علمي دانشگاه تهران به مدت 4 سال به‌عنوان عضو هیأت تحریریه مجله "پژوهش های مدیریت در ایران" منصوب شدند.

در این حکم که به امضاء دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: " بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد و به استناد مادۀ 8 آیین‌نامه نحوۀ انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه، به مدت 4 سال به‌عنوان عضو هیأت تحریریه مجله "پژوهش های مدیریت در ایران "منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

15 مهر 1394 / تعداد نمایش : 1403