متن کامل خبر


 
انتصاب دکتر محمدزاده در هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه خبر: از سوی وزیر علوم، دکتر محسن محمدزاده برای مدت دو سال به عضویت هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی منصوب شد.

از سوی وزیر علوم، دکتر محسن محمدزاده برای مدت دو سال به عضویت هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی منصوب شد.
با حکم دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محسن محمدزاده معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه و عضو هیأت علمی گروه آمار کاربردی دانشکده علوم ریاضی به عضویت هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است: " در اجرای بند 5 ماده 5 مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیأت ممیزه مؤسسه و نظر به مراتب دانش و تجارب ارزنده جنابعالی برای مدت دو سال به عضویت هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی منصوب می شوید".

27 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1697