متن کامل خبر


 
انتصاب دکتر سحری به عنوان نماینده وزیر علوم در هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی رهپویان

خلاصه خبر: با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد علی سحری به عنوان نماینده دکتر فرهادی در هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی رهپویان (ویژه خواهران) منصوب شد.

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد علی سحری به عنوان نماینده دکتر فرهادی در هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی رهپویان (ویژه خواهران) منصوب شد.
در این حکم که به امضاء دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده، آمده است: " به استناد بند 2 ماده 8 و در اجرای ماده 9 اساسنامه مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی رهپویان (ویژه خواهران) به موجب این حکم به عنوان نماینده اینجانب در هیأت امنای مؤسسه مذکور به مدت 4 سال منصوب می شوید.
نظارت بر نحوه اجرای موارد مندرج در ماده 12 اساسنامه مؤسسه فوق الذکر ضمن هماهنگی با مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه و انطباق مصوبات هیأت امنا با قوانین و مقررات مربوطه در زمره وظایف قانونی نماینده منتخب خواهد بود. اقتضا دارد مستمرا نسبت به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه وزارت متبوع اقدام فرمایید."
گفتنی است دکتر محمد علی سحری استاد دانشکده کشاورزی و دارای مدرک دکتری تکنولوژی علوم و صنایع غذایی می باشد. تاکنون بیش از یکصد مقاله به قلم وی در نشریات معتبر علمی – پژوهشی به چاپ رسیده است.

27 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1466