متن کامل خبر


 
اهداي 13 هزار جلد كتاب از سوي دانشگاه تربيت مدرس به دانشگاه پيام نور سراوان

خلاصه خبر: با هدف تقویت علم و دانش و ترویج مطالعه و تحقیق برای دانشجویان و پژوهشگران مناطق كم برخوردار كشور تعداد 13 هزار جلد كتاب از كتابخانه مركزي دانشگاه به دانشگاه پيام نور سراوان اهدا شد.

با هدف تقویت علم و دانش و ترویج مطالعه و تحقیق برای دانشجویان و پژوهشگران مناطق كم برخوردار كشور تعداد 13 هزار جلد كتاب از كتابخانه مركزي دانشگاه به دانشگاه پيام نور سراوان اهدا شد.
در پي مكاتبات دانشگاه پيام نور سروان با هيات رييسه و معاونت پژوهشي دانشگاه، مبني بر كمبود كتاب در اين دانشگاه و درخواست اهداي كتاب از دانشگاه تربيت مدرس به دانشگاه فوق، هيات رييسه دانشگاه مجوز اهداي كتاب را صادر نمود و پس از بررسي هاي صورت گرفته از سوي كارشناسان كتابخانه مركزي،‌ کتبی كه در اين كتابخانه كمتر مورد استفاده و بهره برداري دانشجويان قرار داشت و يا چندين نسخه از آن در كتابخانه موجود بود به كتابخانه دانشگاه پيام نور سراوان بدین منظور در نظر گرفته شد.
گفتني است كتاب هاي اهدايي در حدود 13 هزار جلد و در تمامي رشته ها و موضوعات علمي و دانشگاهي بود.

27 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1698